« terug naar vorige pagina

Niet verstrekken van medische informatie

Waarom geeft uw dokter geen ‘geneeskundige verklaring’ af.

U heeft van uw dokter gehoord dat zij geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeeft. Uw dokter doet dat omdat de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, hiervoor regels heeft opgesteld.

Een korte toelichting op deze regels

 • De KNMG vindt dat uw eigen dokter geen verklaringen moet afgeven over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen.

 •  Voorbeelden daarvan zijn: kan iemand werken, een auto besturen, naar school gaan, goed voor de kinderen zorgen, kan iemand niet op een geboekte reis? Of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?
 • Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter).

  Zo’n arts maakt een eigen beoordeling van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, extra informatie opvragen bij uw eigen dokter.

   

  De twee belangrijkste redenen voor dit standpunt

 • De KNMG vindt het belangrijk dat uw eigen dokter zich kan concentreren op uw behandeling in goed vertrouwen. Uw dokter moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. 

 •  Daarnaast is uw eigen dokter vaak niet op de hoogte van alle regels die horen bij het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Het is ook voor u belangrijk dat de arts, die de geneeskundige verklaring afgeeft, goed weet wat wel en wat niet van belang is bij de beoordeling.

   

  Wat kunt u nu nog doen?

 • U kunt vragen bij de instantie, die een geneeskundige verklaring vraagt, of u zelf een verklaring over uw gezondheidstoestand kan geven, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.

 • U kunt uw eigen dokter vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een bloedonderzoek of de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen). Dit afschrift kunt u zelf toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.

 • U kunt een afspraak maken met een arts die u niet behandelt. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij uw eigen dokter opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

  Download in pdf (Nederlands, English, العربية & Türkçe) | KNMG