« terug naar vorige pagina

Aanvraagformulier inzage medische gegevens

Patiënten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, deze te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen. Verder hebben patiënten het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens.

Met onderstaande link, komt u bij het formulier.

Wij vragen u het aanvraagformulier zelf langs te brengen bij de praktijk en uw legitimatiebewijs
mee te nemen zodat wij uw identiteit kunnen controleren.

> Download hier het inzageformulier